เน็ตพร้อม ประกันพร้อม เที่ยวที่ไหนก็ไม่สะดุด

แพ็คเกจเสริมอินเทอร์เน็ต 500 MB ใช้งานได้ 1 วัน ราคา 35 บาท ฟรีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 7 วัน - ผู้ใช้บริการดีแทคที่สมัครแพ็กเกจเสริมอินเตอร์เน็ต 500 Mb 1 วัน ในราคา 35 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)จะได้รับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล มีระยะเวลา 7 วัน - จำกัดการรับสิทธิ์ 1 บัตรประชาชนต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้นภายในช่วงระยะเวลาประกัน 7 วัน - ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล รับประกันภัยโดยบริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีเงื่อนไขของกรมธรรม์และความคุ้มครองเป็นไปตามที่กำหนด ทั้งนี้ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลแก่บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้ครบถ้วนเพื่อให้กรมธรรม์มีผลสมบูรณ์ โดยผู้ใช้บริการสามารถศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ฉบับเต็ม การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันการเดินทาง และคำถามที่พบบ่อย ได้ที่ https://dtac.easysunday.com - ผู้ใช้บริการยินยอมให้ข้อมูลเลขบัตรประชาชนหรือเลขบัตรชมพู และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นกับบริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการรับสิทธิประโยชน์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า แพ็คเกจเสริมอินเทอร์เน็ต 500 MB ใช้งานได้ 30 วัน ราคา 99 บาท ฟรีประกันเดินทางระหว่างประเทศ 10 วัน - ผู้ใช้บริการดีแทคที่สมัครแพ็กเกจเสริมอินเตอร์เน็ต 500 Mb 30 วัน ในราคา 99 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะได้รับประกันการเดินทางต่างประเทศ มีระยะเวลา 10 วัน - จำกัดการรับสิทธิ์ 1 บัตรประชาชนต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้นภายในช่วงระยะเวลาประกัน 10 วัน - ประกันเดินทางต่างประเทศ รับประกันภัยโดยบริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีเงื่อนไขของกรมธรรม์และความคุ้มครองเป็นไปตามที่กำหนด ทั้งนี้ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลแก่บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้ครบถ้วนเพื่อให้กรมธรรม์มีผลสมบูรณ์ โดยผู้ใช้บริการสามารถศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ฉบับเต็ม การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันการเดินทาง และคำถามที่พบบ่อย ได้ที่ https://dtac.easysunday.com - ผู้ใช้บริการยินยอมให้ข้อมูลเลขบัตรประชาชน หรือเลขบัตรชมพู (พม่า) และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นกับบริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการรับสิทธิประโยชน์ประกันภัยการเดินทาง - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รายละเอียดและเงื่อนไขประกันอุบัติเหตุและประกันการเดินทางต่างประเทศ ***รับประกันภัยโดย บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด *** 1. ผู้เอาประกันต้องระบุหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ให้ถูกต้อง 2. กรมธรรม์ประกันภัยนี้คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 70 ปี 3. กรณีประกันการเดินทางต่างประเทศ ความคุ้มครองเริ่มมีผลทันทีหลังจากได้รับ SMS ยืนยันจากซันเดย์ และความคุ้มครองจะสิ้นสุด ณ วันคุ้มครองวันสุดท้ายตามระยะเวลากรมธรรม์ หรือเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทย 4. กรณีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ความคุ้มครองจะเริ่มมีผล 1 วัน หลังจากได้รับ SMS ยืนยันจากซันเดย์ และความคุ้มครองจะสิ้นสุด ณ เวลา 24:00 น. ตามเวลาในประเทศไทย ของวันคุ้มครองวันสุดท้ายตามระยะเวลากรมธรรม์ 5. ความคุ้มครองตามกรมธรรม์นี้ ไม่รวมถึงสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับ การเล่นกีฬาอันตราย การฆ่าตัวตาย การก่ออาชญากรรม การกระทำใดๆที่ขัดต่อกฎหมาย และ การกระทำที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เอาประกันตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของสุราหรือสารเสพติด
Loading